عوامل حواسپرتی به طور کلی در چهار دسته قرار می گیرد:
1-  مکانی          
2-  زمانی     
3-  برنامه ای
4-  ذهنی    
هر عاملی که در محیط پیرامون شما باعث حواسپرتی می شود عوامل مکانی نامیده می شود.
گاهی شما در زمان مشخصی کار مطالعه را انجام می دهید که ساعات بیداری شما نبوده و یا در این ساعات اساسا آمادگی برای مطالعه ندارید. معمولا مطالعه در این زمان ها با تمرکز بالایی انجام نمی شود.
گاهی عدم شناخت دقیق کاری که می خواهید انجام دهید و روش های اجرای کار و مطالعه سایر دروس باعث عدم تمرکز شما
می شود که این همان عوامل برنامه ای هستند.
تعداد زیادی از داوطلبان نیز از افکار مزاحم و رویاها و خاطرات در هنگام مطالعه گله مند هستند که این دسته عوامل را در بخش ذهنی تمرکز طبقه بندی کرده ایم.

منبع : موسسه سنجش و دانش(استان گیلان) |عوامل حواسپرتی
برچسب ها : عوامل ,مطالعه ,تمرکز ,انجام ,حواسپرتی ,عوامل حواسپرتی